Historie

Grindsted Husholdningsforenings historie.


Grindsted Husholdningsforening blev stiftet den 27. marts 1940.

Grindsted Sogns Husholdningsforening udsprang af landbokulturen i Slaugs Herreds og Omegns Landboforening og Grindsted Sogns Husmandsforening 25 år efter, at kvinderne fik valgret. Den skulle overgå til en selvstændig Sogneforening, som skulle have en fælles konsulent med de andre sogne i Hovedkredsen.


Den første formand var Kathrine Jørgensen. Der var i begyndelsen 80 medlemmer, og det årlige kontingent var 2,00 kr. Foreningens formål var at være folkeoplysende. Konsulenter rådgav om mad og ernæring, men også om mange andre praktiske gøremål i en husmoders hverdag. Der blev afholdt demonstration i bl.a. madlavning, bagning, råsyltning og ”kludeposen” – dvs., hvordan man kunne vende frakker og halsudskæringer på skjorterne, så de kunne bruges igen.

Foreningen udvidede løbende kursusemnerne så der også blev undervist i syning af lampeskærme og syning af aflagt tøj. Man begyndte også at undervise i henkogning og saltning af kød, ligesom der blev givet tips til servering af forret og dessert til indbudte gæster. Et af de helt store tilbagevendende punkter i programmet var sykurser – især kjolesyning, hvilke fandt sted hen over vinteren på omegnens skoler i Lamborg, Nollund, Morsbøl, og Hinnum. Der var 78 unge piger i 1941, der deltog.

Den nuværende - Kulturdag (tidl. kaldt Husmoderdag) - startede helt tilbage i 1950. Dagen startede som i dag med guds-tjeneste og efterfølgende kaffe og foredrag. Også den nuværende Aftenskole startede midt i 1950 – erne.


I løbet af de første 25 år gik udviklingen stærk, og der skete mange ting, der skulle gøre det lettere for husmødrene. Man fik køleskabe, frysebokse, vaskemaskiner og røremaskiner. Husmødrene måtte ud at køre traktor og hjælpe til i stalden. Efterhånden tog kvinderne/pigerne på kontor og på fabrik. Pigerne fik så ikke lært ret meget om madlavning og børneopdragelse. Derfor blev der efterhånden holdt foredrag om bl.a. børneernæring og Mødrehjælpen, ligesom der på programmet var foredrag ved en læge om Børn i overgangsalderen. Der var fællesmøder med Dansk Kvindesamfund, Socialistisk Kvindeforening og Luftværnet.


Slaugs Herred delte fra begyndelsen konsulent med Malt Herred, senere med De Midtjyske Husholdningsforeninger, og til sidst fik man konsulentbistand fra De Sønderjyske Husholdningskonsulenter, indtil denne ordning helt ophørte i 2001. De Midtjyske Husholdningsforeninger deltog i mange år i Dyrskue i Varde, hvor også Grindsted Husholdningsforening deltog.

I 1976 startede præst Ruth Skovsborg litteraturklubber om eftermiddagene, hvilket hun fortsatte med at arrangere i en 4-årig periode. Derefter overgik det til Husholdningsforeningen selv at arrangere litteraturkreds både eftermiddag og aften. Biblioteket i Magion har nu overtaget litteraturklubberne. I 1975 blev der bygget et nyt Bibliotek, hvor der efterhånden blev afholdt flere møder og kurser.


I 1980’erne ændrede foreningens program sig i retning af foredrag om slankemad, diætmad og ernæringsrigtig skolemad. I 1985/86 startede møderne på den daværende Grindsted Husholdningsskole. Foreningen begyndte også at arrangere virksomhedsbesøg hos bl.a. byens installatør i form af en energiaften og tilbyde undervisning i svømning i byens nye indendørs svømmehal, og der kom flere foredragsaftener til.


Grindsted Husholdningsforenings 50-års jubilæum blev afholdt på Ungdomsgården i Grindsted i 1990. Om eftermiddagen var der reception med udstilling af vinterens kursusarbejde, og om aftenen var der festaften for forhenværende og daværende medlemmer samt kursister – alle med ledsager.


Omkring årtusindskiftet blev flere møder stadig afholdt på Grindsted Husholdningsskole, hvor der blev demonstreret madlavning ved en husholdningslærer. Foreningen havde på daværende tidspunkt 200 medlemmer. Litteraturforedrag blev mere almindelige, ligesom interesse for psykologi kom på programmet. Forbrugeraften blev lanceret og er nu en årlig tilbagevendende begivenhed. Husholdningsforeningen havde i mange år samarbejde med Grindsted Landboforening, Håndværkerforeningen og Handelsstandsforeningen ved den årlige Land - og Byfest, hvor den populære sandwich bl. a. blev fremstillet.


I 2000 holdt Grindsted Husholdningsforenings sit 60-års jubilæum, og på samme måde som jubilæet 10 år tidligere blev det afholdt på Ungdomsgården i Grindsted med en reception om eftermiddagen og med udstilling af vinterens kursusarbejde. Om aften var der ligeledes festmiddag for forhenværende og daværende medlemmer samt kursister med ledsager.

I 2008 blev ”Den væltede Jydepotte” sat op ved rundkørslen ved Engsøparken. Potten var kreeret af keramiker Balling og midlerne til indkøb af Jydepotten stammede fra Land – og Byfesterne på engen. Herudover sponsorerede Grindsted Husholdningsforening projektet sammen med Grindsted Landboforening, Grindsted Håndværker – og Industriforening og Grindsted Handelsstandsforening.


Husholdningsforeningen markerede sit 75-års jubilæum ved en festaften med spisning og under-holdning i 2015 på Ungdomsgården i Grindsted for medlemmer med ledsager.


Grindsted Husholdningsforenings og Grindsted Husholdnings Aftenskoles formål er at formidle oplysning, oplevelser og kreativitet både socialt og kulturelt. Den er en aktiv forening med stor deltagelse til arrangementerne. Programmet er alsidigt med bl.a. foredrag, virksomhedsbesøg, forbrugeraften, besøg på kunstmuseum, udflugter, kulturdag, højskoledag, musik og sangaften samt juledemonstration. Da det tidligere bibliotek lukkede og flyttede ind i kulturhuset, Magion, afholdes de fleste møder nu her.


Husholdningsforeningens Aftenskole har mange forskellige aktiviteter bl.a. vandgymnastik, knipling,  yoga, pilates, madlavning for mænd, engelsk, flødebollekursus og chokoladekursus.  

I 2024 har Grindsted Husholdningsforening 320 medlemmer.


Formænd for Grindsted Husholdningsforening fra 1940

Kathrine Jørgensen 1940 – 1962

Dorthea Pedersen 1962 – 1965

Anna Nissen 1965 – 1972

Ruth Hansen 1972 – 1977

Ruth Dyring 1977 – 1984

Solveig Ekkenberg 1984 – 2006

Grethe Hede Jensen 2006 – 2015

Birthe Krog 2015 – 2024

Tove Dahl Jacobsen 2024 -


Æresmedlemmer:

Grethe Hede Jensen - 2022

Else Jensen - 2022